Avancem tots junts cap a una ciutat més oberta, transparent i participativa.
Consell de Ciutat
Definició. Funcions. Composició. Funcionament.
Consells sectorials
Definició. Funcions. Composició. Àmbit d'actuació. Organització.
Consells de barri
Definició. Funcions. Composició. Funcionament.
Drets de participació
Informació. Audiència. Petició. Iniciativa. Proposta. Queixes i suggeriments. Consulta popular. Intervenció en el Ple.
Entitats
Registre. Centre de Recursos. Mitjans. Ús d'equipaments municipals. Suport econòmic.
Com puc participar?
Entitats i ciutadans gaudeixen d'un ampli ventall de mecanismes d'intervenció en la gestió dels assumptes públics.
© Ajuntament Sant Cugat - Pl. de la Vila, 1 - 08190 Sant Cugat del Valles, Barcelona - T. 93 565 70 00 - 010