Avancem tots junts cap a una ciutat més oberta, transparent i participativa.
Com puc participar?
 • Amb l'aprovació del nou Reglament de Participació Ciutadana, l'Ajuntament dota la ciutadania i les entitats del municipi d'un ampli ventall d'espais, mecanismes, vehicles i drets d'intervenció en la gestió dels assumptes públics del municipi.
 • Consell de Ciutat
 • Màxim òrgan participatiu i consultiu de Sant Cugat, en què representants de la ciutadania debaten amb responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics de la ciutat.
 • Consells de Barri
 • Òrgans territorials de participació de caràcter consultiu que fan arribar propostes a l'Ajuntament en relació al funcionament dels barris i del municipi.
 • Consells Sectorials
 • Òrgans participatius de caràcter consultiu que canalitzen les iniciatives i propostes respecte a temàtiques concretes d'interès per a la ciutat, com ara l'escola, la cultura, l'esport, el medi ambient, la gent gran , les dones, els infants, la cooperació, la solidaritat, les persones amb discapacitat, etc.
 • Drets de participació
 • Tots els santcugatencs i santcugatenques tenen dret a intervenir en la gestió dels assumptes públics municipals mitjançant els canals i mecanismes regulats en els drets de participació
 • Entitats
 • En tant que teixit associatiu, les entitats gaudeixen de canals propis per participar en la definició de les polítiques públiques de la ciutat.
© Ajuntament Sant Cugat - Pl. de la Vila, 1 - 08190 Sant Cugat del Valles, Barcelona - T. 93 565 70 00 - 010