Ajuntament de SantCugat

15.03. Producció de residus municipals -- En tones
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Sèrie temporal

  Matèria orgànica Vidre Paper i cartró Envasos lleugers Residus voluminosos Poda i jardineria Piles Medicaments Tèxtil Altres Residus Deixalleries Total
2000 333,6 519,31 1.654,85 2,57 8,5 - 9,23 2,23 - 240,04 2.770,33
2001 661 540,33 1.571,55 1,48 1.021,61 489,48 3,49 1,55 - 241,26 4.531,75
2002 1.148,56 783,51 1.268,05 3,5 1.267,34 2,15 5,87 2,58 1,2 122,69 4.605,45
2003 1.138,03 795,86 2.068,74 - 1.394,12 1.444,30 4,71 2,55 77 689,51 7.615,30
2004 1374 759,31 1.499,55 4,18 1.062,71 1.654,12 5,57 2,73 2,7 413,49 6.778,40
2005 1.441,56 841,67 1.986,09 7,8 889,35 1.100,99 10,17 3,55 190 510,6 6.982,12
2006 1.950 989,86 2.383,77 108,22 669,01 809,94 5,48 4,03 235 865,79 8.021,15
2007 2.718,48 1.167,07 2.742,71 490,39 840,54 2.140,28 7,97 4,93 450 1.154,96 11.717,52
2008 3.486,37 1.279,24 2.558,01 580,47 1251,82 5.705,15 4,81 5,67 499,59 1.049,82 16.420,95
2009 3.958 1.341 2.451 748 1.591 4.813 6,2 5,6 196,51 1.040,13 16.153,72

 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor