Ajuntament de SantCugat

14.02. Centres i llits hospitalaris
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Sèrie temporal

  Centres  Llits
hospitalaris Aguts Psiquiatria De llarga estada Total Per 1.000 hab
1990 1 154 0 0 154 3,92
1991 1 168 0 0 168 4,31
1992 1 190 0 0 190 4,74
1993 1 204 0 0 204 4,87
1994 1 204 0 0 204 4,7
1995 2 270 0 0 270 6,01
1996 2 355 0 0 355 7,52
1997 2 381 1 0 382 8,09
2000 2 296 0 0 296 5,9
2001 2 371 26 0 397 7,91
2004 2 371 26 0 397 6,1
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor