Ajuntament de SantCugat

12.01. Evolució dels habitatges iniciats i acabats
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Sèrie temporal

  Habitatges iniciats Creixement dels habitatges iniciats Habitatges acabats Creixement dels habitatges acabats
1992 604 0 528 0
1993 484 -19,90% 531 0,60%
1994 937 93,60% 660 24,30%
1995 1.268 35,30% 745 12,90%
1996 1.056 -16,70% 992 33,20%
1997 1.467 38,90% 906 -8,70%
1998 1.114 -24,10% 972 7,30%
1999 870 -21,90% 1.216 25,10%
2000 671 -22,90% 948 -22,00%
2001 818 21,90% 863 -9,00%
2002 1.102 34,70% 470 -45,50%
2003 577 -47,60% 628 33,60%
2004 1.275 121,00% 728 15,90%
2005 2.355 84,70% 732 0,50%
2006 2.086 -11,40% 311 -57,50%
2007 1.131 -45,80% 1.355 335,70%
2008 153 -86,82% 1.869 37,93%
2009 40 -73,86% 627 -66,45%
2010 335 737,50% 174 -72,25%
Font: elaboració a partir de la Generalitat de Catalunya i la web de l'IDESCAT

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor