Ajuntament de SantCugat

10.13. Localització de l'ocupació per branques d'activitat (CCAE93)-- Població de 16 anys i més
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Sèrie temporal

  Resideix i treb. en el lloc Resi. en el lloc i treb. fora Resi. fora i treb. en lloc Total treballant en el lloc
1991 1996 2001 1991 1996 2001 1991 1996 2001 1991 1996 2001
Agricultura i ramaderia  67 66 120 35 59 48 34 68 119 101 134 239
Pesca 0 1 3 2 3 1 5 3 6 5 4 9
Indústries extractives 12 3 2 6 11 3 14 6 3 26 9 5
Indústries manufactureres 1.968 1.571 1.760 2.780 3.338 4.128 2.811 3.490 4.121 4.779 5.061 5.881
Electricitat, gas i aigua 43 19 50 94 107 150 42 87 57 85 106 107
Construcció 593 389 680 448 466 978 657 794 1.023 1.250 1.183 1.703
Comerç i Reparació 1.022 1.012 1.774 1.194 1.513 2.275 659 1.010 1.990 1.681 2.022 3.764
Hostaleria 293 345 569 168 231 393 250 441 643 543 786 1.212
Transport i Comunicacions 210 255 367 437 588 1.081 360 453 760 570 708 1.127
Mediació Financera 204 204 345 593 766 1.241 276 694 753 480 898 1.098
Immob,lloguers i serveis empr. 514 710 1.442 1.095 1.679 2.770 511 1.287 2.626 1.025 1.997 4.068
Adm. pública defensa i Seguretat Social 268 418 475 511 1.001 1.089 308 492 545 576 910 1.020
Educació 498 629 1.030 957 1.401 2.046 516 677 1.059 1.014 1.306 2.089
Sanitat i serveis socials 217 289 657 663 1.040 1.843 597 804 1.359 814 1.093 2.016
Altres serveis 329 403 526 313 436 531 894 824 1.071 1.223 1.227 1.597
Personal domèstic 140 94 437 47 40 89 152 186 717 292 280 1.154
Organismes extraterritotial. 0 0 0 5 8 9 1 0 0 1 0 0
Total 6.378 6.408 10.237 9.348 12.687 18.675 8.087 11.316 16.852 14.465 17.724 27.089
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor