Ajuntament de SantCugat

tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Nombre d'expedients. -- Sèrie Temporal

  2009 2010
13 - Indústries tèxtils 2 0
17 - Indústries del paper 0 1
18 - Arts gràfiques i suports enregistrats 3 2
20 - Indústries químiques 1 0
23 - Productes minerals no metàl·lics 2 6
24 - Metal·lúrgia 1 2
25 - Productes metàl·lics, exc. maquinària 5 5
26 - Productes informàtics i electrònics 5 1
27 - Materials i equips elèctrics 1 0
28 - Maquinària i equips 1 2
29 - Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 1 2
41 - Construcció d'immobles 0 1
43 - Activitats especialitzades construcció 0 2
45 - Venda i reparació de vehicles motor 1 0
46 - Comerç engròs, exc. vehicles motor 7 9
47 - Comerç detall, exc. vehicles motor 1 1
56 - Serveis de menjar i begudes 0 3
62 - Serveis de tecnologies de la informació 0 1
68 - Activitats immobiliàries 1 0
71 - Serveis tècnics arquitectura i enginyeria 2 2
72 - Recerca i desenvolupament 0 2
73 - Publicitat i estudis de mercat 1 0
77 - Activitats de lloguer 0 3
78 - Activitats relacionades amb l'ocupació 0 2
81 - Serveis a edificis i de jardineria 4 1
93 - Activitats esportives i d'entreteniment 0 1
Total 39 49
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Observatori del Treball.

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor