Ajuntament de SantCugat

06.03. Expedients de regulació resolts segons causa
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Nombre d'expedients.

  2007 2008 2009 2010
01-manca productivitat 0 0 1 0
02-reconversió 0 0 0 0
03-fallida, suspensió pagaments, deutes 0 0 0 0
04-probl. tresoreria o finançament 0 0 0 0
05-ruïnes o obres immobles 0 0 0 0
06-restricció demanda o consum 0 0 0 0
07-rescissió contractes(subcontr.) 0 0 0 0
08-manca matèria primera 0 0 0 0
09-força major 0 2 0 0
10-apli. mesures econòmiques 12 11 19 36
11-reestructuració (no reconversió) 0 0 0 0
12-tècniques i/o tecnològiques 0 1 0 2
13-organitzatives 0 1 0 5
14-de producció 1 1 19 6
15-altres 0 0 0 0
Total 13 16 39 49
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Observatori del Treball.

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor