Ajuntament de SantCugat

03.12. Nombre d'empreses que tenen personal afiliat a la Seguretat Social per seccions CNAE-93.
tornar inici

Seccions CNAE-93 Any 2002 Any 2003 Any 2004 Any 2005 Any 2006 Any 2007 Any 2008
AB Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 24 19 24 30 29 28 30
C Indústries extractives 2 2 3 3 3 3 3
D Indústries manufactureres 143 142 144 147 148 161 165
E Prod. i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua 1 0 0 0 0 0 0
F Construcció 174 194 206 239 233 242 217
G Comerç, reparació de vehicles i art. Personals 618 645 657 695 707 725 730
H Hoteleria 146 153 156 178 183 204 198
I Transport, emmagatzematge i comunicacions 56 53 60 69 80 91 86
J Mediació financera 23 25 30 36 36 42 51
K Act. Immobiliàries i de lloguer; serveis empreses 452 504 544 603 642 688 676
L Adm. Pública, defensa i Seguretat Social 14 12 14 13 12 14 14
M Educació 66 65 60 69 68 70 73
N Act. sanitàries i veterinàries, serveis socials 93 103 107 119 120 126 120
O Altres act. Socials; serveis personals 192 200 213 212 203 207 206
P Llars que ocupen personal domèstic 779 741 758 1.530 1.169 1.033 1.479
Q Organismes extraterritorials 0 0 0 0 0 0 0
NC No classificats 1 5 0 0 0 0 0
TOTAL 2.784 2.863 2.976 3.943 3.633 3.634 4.048
Font: Registre General de la Seguretat Social

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor