Ajuntament de SantCugat

03.01.- Afiliats al règim general de la Seguretat Social per seccions CNAE-93
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Sèrie temporal


Seccions CNAE-93 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AB Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 37 39 93 119 147 154 144 149 343 305 338 325
C Indústries extractives 21 22 18 17 19 17 18 21 44 30 33 43
D Indústries manufactureres 5.165 5.070 4.157 4.088 5.047 4.392 4.242 4.350 4.778 4.974 6.505 5.976
E Prod. i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
F Construcció 775 855 919 860 918 988 1.056 1.320 1.629 1.816 1.981 1.927
G Comerç, reparació de vehicles i art. personals 2.733 2.853 4.226 6.527 8.599 6.034 6.183 5.705 6.060 6.093 5.855 6.726
H Hoteleria 659 687 826 816 942 1.066 1.125 1.248 1.429 1.436 1.782 1.796
I Transport, emmagatzematge i comunicacions 203 254 390 393 367 431 479 379 442 511 592 634
J Mediació financera 674 658 673 680 122 851 856 863 874 883 982 1332
K Act. Immobiliàries i de lloguer; serveis empreses 2.147 2.732 4.676 7.339 8.124 9.517 9.481 10.656 10.514 12.391 12.843 13.688
L Adm. pública, defensa i Seguretat Social 409 445 478 497 492 528 584 628 645 675 1057 1.068
M Educació 1.091 1.162 1.238 1.365 1.078 1.140 1.156 1.133 1.326 1.388 1.529 1.594
N Act. sanitàries i veterinàries, serveis socials 1.012 1.056 1.128 1.221 1.286 1.319 1.473 1.550 1.725 1.695 1.851 1.980
O Altres act. socials; serveis personals 2.030 2.076 2.195 2.235 2.461 2.512 2.644 2.908 2.916 2.934 2.659 2.497
P Llars que ocupen personal domèstic 20 20 19 18 20 18 18 18 16 14 21 23
Q Organismes extraterritorials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NC No classificats 1 6 14 1 24 3 24 0 0 0 0 0
TOTAL 16.980 17.938 21.053 26.179 29.649 28.973 29.483 30.928 32.741 35.145 38.028 39.609
Font: Registre General de la Seguretat Social

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor