Ajuntament de SantCugat

04.64.- Nombre d'aturats segons la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE)
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Sèrie temporal 2005-2008

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q SOA
2005 17 0 4 333 4 94 272 88 55 35 660 41 115 57 114 4 0 69
2006 14 0 3 289 4 84 210 91 39 29 774 36 87 57 97 3 0 49
2007 15 0 2 243 3 77 186 87 28 22 854 32 63 52 84 4 0 47
2008 13 0 4 273 2 124 224 109 38 25 981 37 68 51 103 7 0 54
Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

 

Nota:  
A
Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura
B
Pesca
C
Indústries extractives
D
Indústries manufactureres
E
Prod. I distribució d'energia elèctrica, gas i aigua
F
Construcció
G
Comerç, reparació de vehicles i art. Personals
H
Hoteleria
I
Transport, emmagatzematge i comunicacions
J
Mediació financera
K
Act. Immobiliàries i de lloguer; serveis empreses
L
Adm. Pública, defensa i seguretat social
M
Educació
N
Act. Sanitàries i veterinàries, serveis socials
O
Altres act. Socials; serveis personals
P
Llars que ocupen personal domèstic
Q
Organismes extraterritorials
SOA
Sense ocupació anterior

 


© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor