Ajuntament de SantCugat

04.63.- Nombre d'aturats segons la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE)
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Sèrie temporal 1998-2004

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q SOA
1998 8 0 2 369 5 91 222 64 41 43 191 45 55 44 68 2 2 123
1999 6 0 0 324 8 65 185 54 32 30 187 51 47 35 68 1 2 92
2000 8 0 2 310 7 64 174 65 30 21 229 44 50 35 61 2 2 87
2001 9 0 2 320 4 72 187 66 41 25 288 47 63 40 66 3 1 99
2002 8 0 1 304 5 76 209 65 50 25 341 40 71 44 75 4 0 117
2003 7 0 2 306 7 76 221 61 42 32 377 30 79 40 85 3 1 113
2004 10 0 3 285 3 72 224 66 46 31 427 32 87 44 87 3 0 93
Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

 

Nota:  
A
Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura
B
Pesca
C
Indústries extractives
D
Indústries manufactureres
E
Prod. I distribució d'energia elèctrica, gas i aigua
F
Construcció
G
Comerç, reparació de vehicles i art. Personals
H
Hoteleria
I
Transport, emmagatzematge i comunicacions
J
Mediació financera
K
Act. Immobiliàries i de lloguer; serveis empreses
L
Adm. Pública, defensa i seguretat social
M
Educació
N
Act. Sanitàries i veterinàries, serveis socials
O
Altres act. Socials; serveis personals
P
Llars que ocupen personal domèstic
Q
Organismes extraterritorials
SOA
Sense ocupació anterior

 

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor