Ajuntament de SantCugat

04.48.- Nombre de contractes laborals temporals a dones estrangeres segons grups d'edat *
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Sèrie temporal

  Menys de 20 20-24 25-29 30-34 35-39  40-44 45-49  50-54 55-59  Més de 59 Total
1999 9 41 43 40 16 16 9 7 0 1 182
2000 13 50 87 64 23 27 15 6 3 0 288
2001 20 100 180 132 82 91 29 18 1 2 655
2002 14 193 273 243 183 132 70 26 17 1 1.152
2003 21 175 306 313 220 137 67 30 9 0 1.278
2004 19 245 418 341 336 199 106 41 17 1 1.723
2005 44 258 495 418 362 229 134 59 28 0 2.027
2006 97 455 841 727 374 353 267 131 32 0 3.277
2007 74 384 629 591 423 318 253 103 50 9 2.834
2008 60 378 574 574 379 311 209 96 33 9 2.623
2009 38 377 449 444 327 189 228 136 11 8 2.204
2010 57 337 532 500 349 257 157 122 16 3 2.330
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Observatori del Treball.
*A partir de 2006 hi ha un canvi metodològic i per aquest motiu les dades de 2006, 2007 i 2008 no es poden comparar amb les dades dels anys anteriors.

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor