Ajuntament de SantCugat

04.47.- Nombre de contractes laborals temporals a homes estrangers segons grups d'edat *
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Sèrie temporal

  Menys de 20 20-24 25-29 30-34 35-39  40-44 45-49  50-54 55-59  Més de 59 Total
1999 13 76 97 75 63 20 25 7 1 6 383
2000 22 142 105 110 69 34 13 12 2 4 513
2001 40 192 246 217 149 135 66 58 7 0 1.110
2002 32 191 285 212 162 90 48 28 8 5 1.061
2003 23 166 310 276 136 87 44 25 4 3 1.074
2004 66 217 452 396 262 181 99 55 14 12 1.754
2005 58 288 662 437 342 227 132 53 24 8 2.231
2006 74 616 1.400 972 532 316 180 73 37 26 4.226
2007 91 487 823 720 495 300 196 98 40 12 3.262
2008 56 383 686 724 564 288 238 105 53 7 3.104
2009 35 227 498 585 391 223 139 59 24 8 2.189
2010 37 217 343 623 376 264 95 38 12 4 2.009
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Observatori del Treball.
*A partir de 2006 hi ha un canvi metodològic i per aquest motiu les dades de 2006, 2007 i 2008 no es poden comparar amb les dades dels anys anteriors.

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor