Ajuntament de SantCugat

04.39.- Nombre de contractes laborals temporals a estrangers segons professió (CCO94) *
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Sèrie temporal

  Per. directiu d’emp. i ad. públ  Tècnics i prof. cient. i intel·l. Tèc. i prof. de suport Empleats administ. Treb. serveis i venedors comerç Treb. qualific. en agri.i pesca Art. i treb. qual .d’ind. i cons. Operadors d’instal., maq. i muntadors Treb. no qualificats Forces armades Total
1999 0 58 9 59 106 3 28 17 285 0 565
2000 0 64 17 36 144 0 48 31 461 0 801
2001 0 73 19 158 284 5 33 41 1.152 0 1.765
2002 0 71 34 221 262 13 68 51 1.493 0 2.213
2003 3 65 29 244 306 14 92 51 1.548 0 2.352
2004 2 127 122 220 470 20 208 77 2.231 0 3.477
2005 7 181 199 242 812 18 259 193 2.346 1 4.258
2006 13 280 299 291 2.004 29 433 97 4.002 55 7.503
2007 8 232 330 304 1.228 39 700 122 3.100 33 6.096
2008 4 211 323 288 1.381 31 828 159 2.502 0 5.727
2009 8 648 302 181 1.126 52 426 82 1.568 0 4.393
2010 5 702 339 190 1.301 21 239 84 1.456 2 4.339
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Observatori del Treball.
*A partir de 2006 hi ha un canvi metodològic i per aquest motiu les dades de 2006, 2007 i 2008 no es poden comparar amb les dades dels anys anteriors.

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor