Ajuntament de SantCugat

04.38.- Nombre de contractes laborals indefinits a estrangers segons professió (CCO94) *
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Sèrie temporal

  Per. directiu d’emp. i ad. públ  Tècnics i prof. cient. i intel·l. Tèc. i prof. de suport Empleats administ. Treb. serveis i venedors comerç Treb. qualific. en agri.i pesca Art. i treb. qual .d’ind. i cons. Operadors d’instal., maq. i muntadors Treb. no qualificats Forces armades Total
1999 6 15 13 25 12 2 6 4 27 0 110
2000 13 21 14 24 27 0 1 2 36 0 138
2001 3 41 23 44 66 1 3 13 97 0 291
2002 3 22 22 184 88 4 12 8 168 0 511
2003 7 30 20 221 72 1 12 20 180 0 563
2004 10 34 44 184 128 5 22 16 200 0 643
2005 13 34 45 75 130 7 15 20 307 0 646
2006 21 80 87 120 251 9 64 23 496 0 1.151
2007 23 155 182 123 323 3 71 30 372 2 1.284
2008 22 152 246 146 302 7 53 30 300 0 1.258
2009 19 93 135 94 220 7 56 20 192 0 836
2010 12 123 152 109 193 11 39 11 155 0 805
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Observatori del Treball.
*A partir de 2006 hi ha un canvi metodològic i per aquest motiu les dades de 2006, 2007 i 2008 no es poden comparar amb les dades dels anys anteriors.

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor