Ajuntament de SantCugat

04.37.- Nombre de contractes laborals a estrangers segons professió (CCO94) *
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Sèrie temporal

  Per. directiu d’emp. i ad. públ  Tècnics i prof. cient. i intel·l. Tèc. i prof. de suport Empleats administ. Treb. serveis i venedors comerç Treb. qualific. en agri.i pesca Art. i treb. qual .d’ind. i cons. Operadors d’instal., maq. i muntadors Treb. no qualificats Forces armades Total
1999 6 73 22 84 118 5 34 21 312 0 675
2000 13 85 31 60 171 0 49 33 497 0 939
2001 3 114 42 202 350 6 36 54 1.249 0 2.056
2002 3 93 56 405 350 17 80 59 1.661 0 2.724
2003 10 95 49 465 378 15 104 71 1.728 0 2.915
2004 12 161 166 404 598 25 230 93 2.431 0 4.120
2005 20 215 244 317 942 25 274 213 2.653 1 4.904
2006 34 360 386 411 2.255 38 497 120 4.498 55 8.654
2007 31 387 512 427 1.551 42 771 152 3.472 35 7.380
2008 26 363 569 434 1.683 38 881 189 2.802 0 6.985
2009 27 741 437 275 1.346 59 482 102 1.706 0 5.229
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Observatori del Treball.
*A partir de 2006 hi ha un canvi metodològic i per aquest motiu les dades de 2006, 2007 i 2008 no es poden comparar amb les dades dels anys anteriors.

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor