Ajuntament de SantCugat

04.21.- Nombre de contractes laborals indefinits a dones segons grups d'edat *
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Sèrie temporal

  Menys de 20 20-24 25-29 30-34 35-39  40-44 45-49  50-54 55-59  Més de 59 Total
1998 14 263 275 120 64 44 45 28 4 4 861
1999 61 405 353 135 100 70 69 42 16 3 1.254
2000 111 316 396 162 93 70 71 44 26 3 1.292
2001 137 466 516 318 177 123 98 56 40 10 1.941
2002 560 1.084 918 445 230 147 116 71 20 5 3.596
2003 327 902 812 468 240 123 97 47 15 8 3.039
2004 257 697 765 424 245 181 106 65 29 13 2.782
2005 86 384 509 345 205 166 140 71 46 8 1.960
2006 146 550 701 549 317 244 197 105 55 20 2.884
2007 194 631 739 570 354 258 193 123 46 23 3.131
2008 157 552 791 604 357 255 180 132 58 22 3.108
2009 75 360 491 363 258 179 115 94 32 18 1.985
2010 47 357 439 374 235 165 132 74 34 13 1.870
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Observatori del Treball.
*A partir de 2006 hi ha un canvi metodològic i per aquest motiu les dades de 2006, 2007 i 2008 no es poden comparar amb les dades dels anys anteriors.

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor