Ajuntament de SantCugat

04.19.- Nombre de contractes laborals indefinits segons grups d'edat *
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Sèrie temporal

  Menys de 20 20-24 25-29 30-34 35-39  40-44 45-49  50-54 55-59  Més de 59 Total
1998 41 483 661 343 184 121 130 84 31 28 2.106
1999 99 709 794 319 222 163 161 101 45 14 2.627
2000 222 596 833 420 240 137 121 92 59 9 2.729
2001 243 850 1.067 647 404 251 220 139 89 32 3.942
2002 753 1.587 1.558 811 440 291 215 143 68 33 5.899
2003 462 1.294 1.274 780 446 227 180 118 53 30 4.864
2004 387 1.092 1.365 814 485 347 223 147 81 33 4.974
2005 178 684 1.044 738 445 306 256 158 103 38 3.950
2006 296 1.043 1.480 1.146 636 482 369 209 130 46 5.837
2007 332 1.096 1.455 1.106 733 470 353 231 110 62 5.948
2008 285 994 1.529 1.180 721 478 319 189 111 47 5.853
2009 115 605 875 738 480 337 229 158 74 40 3.651
2010 86 597 867 741 519 366 261 155 71 37 3.700
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Observatori del Treball.
*A partir de 2006 hi ha un canvi metodològic i per aquest motiu les dades de 2006, 2007 i 2008 no es poden comparar amb les dades dels anys anteriors.

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor