Ajuntament de SantCugat

04.15.- Nombre de contractes laborals temporals segons professió (CCO94) *
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Sèrie temporal

  Per. directiu d’emp. i ad. públ  Tècnics i prof. cient. i intel·l. Tèc. i prof. de suport Empleats administ. Treb. serveis i venedors comerç Treb. qualific. en agri.i pesca Art. i treb. qual .d’ind. i cons. Operadors d’instal., maq. i muntadors Treb. no qualificats Forces armades Total
1998 15 889 628 1.862 2.457 93 1.163 1.027 4.088 0 12.222
1999 18 1.056 673 2.508 3.440 109 859 1.154 6.752 0 16.569
2000 14 1.124 801 2.111 3.677 107 626 611 7.078 0 16.149
2001 17 1.321 584 3.458 4.879 143 799 729 8.665 0 20.595
2002 11 752 797 3.718 2.763 139 666 637 7.790 0 17.273
2003 40 1.079 881 3.734 2.864 110 673 385 6.811 0 16.577
2004 58 1.755 1.899 3.138 4.063 140 940 530 8.525 0 21.048
2005 102 1.994 2.110 2.746 5.219 127 926 1.608 7.601 21 22.454
2006 100 1.821 2.310 3.089 9.436 131 1.222 709 11.173 331 30.322
2007 51 1.976 2.596 3.009 6.893 139 1.491 571 7.145 96 23.967
2008 47 2.220 3.060 2.750 6.707 123 1.772 995 5.991 5 23.670
2009 54 3.197 4.806 2.244 5.931 155 1.098 567 5.012 0 23.064
2010 39 3.280 5.505 2.720 7.325 94 955 828 4.691 2 25.439
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Observatori del Treball.

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor