Ajuntament de SantCugat

04.14.- Nombre de contractes laborals indefinits segons professió (CCO94) *
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Sèrie temporal

  Per. directiu d’emp. i ad. públ  Tècnics i prof. cient. i intel·l. Tèc. i prof. de suport Empleats administ. Treb. serveis i venedors comerç Treb. qualific. en agri.i pesca Art. i treb. qual .d’ind. i cons. Operadors d’instal., maq. i muntadors Treb. no qualificats Forces armades Total
1998 56 356 212 437 389 2 149 99 406 0 2.106
1999 40 342 266 532 591 9 142 108 597 0 2.627
2000 57 312 323 549 750 13 91 126 508 0 2.729
2001 31 450 278 911 969 11 117 225 950 0 3.942
2002 42 271 336 2.521 1.193 22 240 130 1.144 0 5.899
2003 46 218 276 2.550 843 16 101 129 685 0 4.864
2004 96 341 534 1.799 1.107 22 156 172 747 0 4.974
2005 103 410 613 807 828 32 159 163 835 0 3.950
2006 100 685 843 967 1.429 23 283 203 1.304 0 5.837
2007 140 901 1148 992 1.386 15 279 167 917 3 5.948
2008 152 972 1.318 1127 1.156 18 215 191 703 1 5.853
2009 121 59 790 693 813 20 173 119 363 0 3.651
2010 118 689 874 647 761 35 142 93 341 0 3.700
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Observatori del Treball.
*A partir de 2006 hi ha un canvi metodològic i per aquest motiu les dades de 2006, 2007 i 2008 no es poden comparar amb les dades dels anys anteriors.

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor