Ajuntament de SantCugat

04.13.- Nombre de contractes laborals segons professió (CCO94) *
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Sèrie temporal

  Per. directiu d’emp. i ad. públ  Tècnics i prof. cient. i intel·l. Tèc. i prof. de suport Empleats administ. Treb. serveis i venedors comerç Treb. qualific. en agri. i pesca Art. i treb. qual .d’ind. i cons. Operadors d’instal., maq. i muntadors Treb. no qualificats Forces armades Total
1998 71 1.245 840 2.299 2.846 95 1.312 1.126 4.494 0 14.328
1999 58 1.398 939 3.040 4.031 118 1.001 1.262 7.349 0 19.196
2000 71 1.436 1.124 2.660 4.427 120 717 737 7.586 0 18.878
2001 48 1.771 862 4.369 5.848 154 916 954 9.615 0 24.537
2002 53 1.023 1.133 6.239 3.956 161 906 767 8.934 0 23.172
2003 86 1.297 1.157 6.284 3.707 126 774 514 7.496 0 21.441
2004 154 2.096 2.433 4.937 5.170 162 1.096 702 9.272 0 26.022
2005 205 2.404 2.723 3.553 6.047 159 1.085 1.771 8.436 21 26.404
2006 200 2.506 3.153 4.056 10.865 154 1.505 912 12.477 331 36.159
2007 191 2.877 3.744 4.001 8.279 154 1.770 738 8.062 99 29.915
2008 199 3.192 4.378 3.877 7.863 141 1.987 1186 6.694 6 29.523
2009 175 3.756 5.596 2.937 6.744 175 1.271 686 5.375 0 26.715
2010 157 3.969 6.379 3.367 8.086 129 1.097 921 5.032 2 29.139
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Observatori del Treball.
*A partir de 2006 hi ha un canvi metodològic i per aquest motiu les dades de 2006, 2007 i 2008 no es poden comparar amb les dades dels anys anteriors.

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor