Ajuntament de SantCugat

04.05.- Nombre de contractes laborals indefinits segons sector econòmic *
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Sèrie temporal

  Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
1998 8 370 97 1.631 2.106
1999 8 354 117 2.148 2.627
2000 9 357 74 2.289 2.729
2001 18 416 147 3.361 3.942
2002 37 513 129 5.220 5.899
2003 21 222 141 4.480 4.864
2004 36 243 179 4.516 4.974
2005 43 238 196 3.473 3.950
2006 43 380 358 5.056 5.837
2007 38 473 370 5.067 5.948
2008 31 525 249 5.048 5.853
2009 9 259 241 3.142 3.651
2010 1 189 233 3.277 3.700
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Observatori del Treball.
*A partir de 2006 hi ha un canvi metodològic i per aquest motiu les dades de 2006, 2007 i 2008 no es poden comparar amb les dades dels anys anteriors.

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor