Ajuntament de SantCugat

04.04.- Nombre de contractes laborals segons sector econòmic *
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Sèrie temporal

  Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
1998 81 1.912 1.220 11.115 14.328
1999 117 1.678 1.162 16.239 19.196
2000 138 1.161 941 16.638 18.878
2001 207 1.584 987 21.759 24.537
2002 221 1.374 1.043 20.534 23.172
2003 151 784 1.062 19.444 21.441
2004 204 735 1.497 23.586 26.022
2005 206 696 1.402 24.100 26.404
2006 209 1.192 2.047 32.711 36.159
2007 212 2.013 2.341 25.349 29.915
2008 190 2.103 2.625 24.605 29.523
2009 38 1.080 1.995 23.602 26.715
2010 12 1.115 1.514 26.498 29.139
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Observatori del Treball.
*A partir de 2006 hi ha un canvi metodològic i per aquest motiu les dades de 2006, 2007 i 2008 no es poden comparar amb les dades dels anys anteriors.

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor