Ajuntament de SantCugat

02.61.- Població per relació amb l'activitat i nivell d'instrucció.- Població no activa de 16 anys i més.
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 1991


  No actius
Jubilats o invalidesa Altres pensionistes Incapacitats permanents Escolars i estudiants Feines de la llar Altres situacions Total no actius
No sap llegir o escriure 123 71 18 0 148 10 370
Sense estudis 1.011 269 84 12 910 27 2.313
Est. primaris o equivalent 1.256 241 69 33 1.825 31 3.455
EGB complet 185 57 28 1.596 924 30 2.820
FP 1r. grau 24 5 4 241 83 3 360
FP 2n. grau 44 4 2 57 59 4 170
BUP o COU 54 12 6 1.342 401 14 1.829
Altres titul. grau mitjà 56 7 0 56 206 9 334
Arquitectura i enginy. Tec. 31 2 0 15 12 0 60
Diplo. d'escoles univer. 38 3 5 116 99 3 264
Arquitectura i enginy. sup. 8 0 0 1 8 0 17
Llicenciatura universitària 47 2 3 63 108 14 237
Tit. estudis sup. no univer. 29 1 1 3 33 1 68
Doctorat 9 2 0 2 3 0 16
Titulació de postgrau 2 0 1 3 12 2 20
Total 2.917 676 221 3.540 4.831 148 12.333
Font: Idescat. Cens de població

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor