Ajuntament de SantCugat

02.60.- Població per relació amb l'activitat i nivell d'instrucció.- Població activa de 16 anys i més.
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 1991


  Actius
Ocupats Busquen 1º ocupació Desocupats ocupació anterior Total actius
No sap llegir o escriure 57 2 9 68
Sense estudis 790 17 107 914
Estudis primaris o equivalent 2.752 84 352 3.188
EGB complet 2.909 128 409 3.446
FP 1r. grau 684 31 94 809
FP 2n. grau 703 19 59 781
BUP o COU 2.185 58 189 2.432
Altres titulacions grau mitjà 682 9 47 738
Arquitectura i enginy. tec. 524 4 15 543
Diplomatura d'escoles univer. 960 10 55 1.025
Arquitectura i enginy. sup. 476 4 3 483
Llicenciatura universitària 1.977 25 84 2.086
Tit. estudis sup. no univer. 338 4 17 359
Doctorat 325 1 3 329
Titulació de postgrau 364 0 18 382
Total 15.726 396 1.461 17.583
Font: Idescat. Cens de població

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor