Ajuntament de SantCugat

02.58.- Població per relació amb l'activitat i estat civil .
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 1996


  Solters Casats Vidus Separats Divorciats Total
Ocupats 4.546 13.210 228 554 557 19.095
Busquen 1ª ocup. 492 77 3 5 4 581
Desocupats ocup. Anterior 861 1.524 41 103 97 2.626
Total actius 5.899 14.811 272 662 658 22.302
Jubilats o pensio. 447 3.207 1.707 56 51 5.468
Incap. permanents 137 153 17 21 15 343
Escolars i estud. 12.413 98 19 5 5 12.540
Feines de la llar 195 3.703 157 68 42 4.165
Altres situacions 2.023 163 16 21 13 2.236
Total no actius 15.215 7.324 1.916 171 126 24.752
Servei militar 151 3 2 0 0 156
TOTAL POBLACIÓ 21.265 22.138 2.190 833 784 47.210
Font: Idescat. Cens de població

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor