Ajuntament de SantCugat

02.57.- Població per relació amb l'activitat i estat civil.
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 1991


  Solters Casats Vidus Separats Divorciats Total
Ocupats 4.054 10.822 179 375 296 15.726
Busquen 1ª ocup. 341 49 2 4 0 396
Desocupats ocup. anterior 495 860 21 51 34 1.461
Total actius 4.890 11.731 202 430 330 17.583
Jubilats o invalidesa 242 1.871 746 40 18 2.917
Altres pensionist. 59 138 466 13 2 678
Incap. permanents 110 98 3 7 3 221
Escolars i estud. 10.790 143 8 6 2 10.949
Feines de la llar 157 4.322 266 53 37 4.835
Altres situacions 1.507 61 23 4 1 1.596
Total no actius 12.865 6.633 1.512 123 63 21.196
Servei militar 158 0 0 0 0 158
TOTAL POBLACIÓ 17.913 18.364 1.714 553 393 38.937
Font: Idescat. Cens de població

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor