Ajuntament de SantCugat

02.55.- Població per relació amb l'activitat i grups d'edat.
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 1996


  de 0 a 14 de 15 a 24 de 25 a 34 de 35 a 44 de 45 a 54 de 55 a 64 de 65 i més Total
Ocupats 0 1.367 5.601 6.013 4.411 1.551 152 19.095
Busquen 1ª ocupació 0 371 163 30 17 0 0 581
Desocupats ocup. Anterior 0 340 838 747 455 246 0 2.626
Total actius 0 2.078 6.602 6.790 4.883 1.797 152 22.302
Jubilats o pensio. 0 6 11 42 146 842 4.421 5.468
Incap. permanents 0 33 60 53 79 118 0 343
Escolars i estud. 6.827 5.350 326 19 12 0 6 12.540
Feines de la llar 0 52 451 937 1.259 1.021 445 4.165
Altres situacions 1.878 65 95 51 64 44 39 2.236
Total no actius 8.705 5.506 943 1.102 1.560 2.025 4.911 24.752
Sevei militar 0 124 32 0 0 0 0 156
TOTAL POBLACIÓ 8.705 7.708 7.577 7.892 6.443 3.822 5.063 47.210
Població de 16 anys i més 0 7.036 7.577 7.892 6.443 3.822 5.063 37.833
Font: Idescat. Cens de població

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor