Ajuntament de SantCugat

02.54.- Població per relació amb l'activitat i grups d'edat.
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 1991


  de 0 a 14 de 15 a 24 de 25 a 34 de 35 a 44 de 45 a 54 de 55 a 64 de 65 i més Total
Ocupats 0 1.871 4.437 4.959 2.907 1.363 189 15.726
Busquen 1ª ocup. 0 263 105 15 13 0 0 396
Desocupats ocup. Anterior 0 252 499 340 193 177 0 1.461
Total actius 0 2.386 5.041 5.314 3.113 1.540 189 17.583
Jubilats o invalidesa 0 2 11 20 66 450 2.368 2.917
Altres pensionist. 1 7 13 27 58 160 412 678
Incap. permanents 0 34 45 31 39 72 0 221
Escolars i estud. 6.659 4.022 190 49 12 9 8 10.949
Feines de la llar 0 107 628 1.148 1.219 1.024 709 4.835
Altres situacions 1.442 28 23 22 18 19 44 1.596
Total no actius 8.102 4.200 910 1.297 1.412 1.734 3.541 21.196
Servei militar 0 145 13 0 0 0 0 158
TOTAL POBLACIÓ 8.102 6.731 5.964 6.611 4.525 3.274 3.730 38.937
Població de 16 anys i més 0 5.970 5.964 6.611 4.525 3.274 3.730 30.074
Font: Idescat. Cens de població

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor