Ajuntament de SantCugat

02.38.- Ocupats per professió (CCO-94) i grups d'edat -- Població de 16 anys i més
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 1996


  De 16 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 i més Total
Personal directiu d’emp. i ad. públ  66 635 907 864 344 30 2.846
Tècnics i prof. cient. i intel·l. 146 1.718 2.194 1.287 307 51 5.703
Tècnics i prof. de suport 343 1.513 1.463 942 255 19 4.535
Empleats administratius 101 233 174 108 25 3 644
Treb. serveis i venedors comerç 256 459 333 303 116 7 1.474
Treb. qualific. en agri.i pesca 14 32 23 20 17 0 106
Artesans i treb. qual .d’ind. i cons 184 419 425 426 220 18 1.692
Operadors d’instal maq. i muntadors 148 427 341 315 177 17 1.425
Treb. no qualificats 105 165 153 145 89 7 664
Forces armades 4 0 0 1 1 0 6
Total 1.367 5.601 6.013 4.411 1.551 152 19.095
Font: Idescat. Cens de població

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor