Ajuntament de SantCugat

02.37.- Ocupats per professió (CCO-94) i grups d'edat -- Població de 16 anys i més
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 1991


  De 16 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 i més Total
Personal directiu d’emp. i ad. públ  111 454 841 633 290 40 2.369
Tècnics i prof. cient. i intel·l. 147 1.207 1.477 593 186 69 3.679
Tècnics i prof. de suport 532 1.182 1.101 490 172 28 3.505
Empleats administratius 63 186 168 65 43 4 529
Treb. serveis i venedors comerç 322 415 361 227 118 12 1.455
Treb. qualific. en agri.i pesca 28 26 19 27 29 3 132
Artesans i treb. qual .d’ind. i cons 329 507 577 451 250 12 2.126
Operadors d’instal maq. i muntadors 197 328 282 275 171 7 1.260
Treb. no qualificats 142 129 133 143 102 14 663
Forces armades 0 3 0 3 2 0 8
Total 1.871 4.437 4.959 2.907 1.363 189 15.726
Font: Idescat. Cens de població

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor