Ajuntament de SantCugat

02.22.- Ocupats per branques d'activitat (CNAE74) i professió (CNO-79) -- Població de 16 anys i més
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 1991


  Profes. i tècnics Pers. directiu Serv. admin. Com.i vened Host. altres serveis Agrici pesca. Treb indust Profes F. arma Total
Agricultura i ramaderia 7 4 9 13 1 59 9 0 102
Pesca 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Extracció gas i petroli 3 1 5 7 0 2 2 0 20
Electricitat, gas i aigua 44 9 29 14 3 1 37 0 137
Ext i trans. Minerals 19 24 37 34 2 2 122 0 240
Indústria química 173 92 150 109 9 2 138 0 673
Cont maquin mat elèctric 235 168 261 138 18 8 768 0 1.596
Material transport 48 28 53 23 1 4 176 0 333
Alimentació i begudes 55 31 52 114 5 1 121 0 379
Tèxtil, cuir i confecció 55 48 76 115 8 0 350 0 652
Suro i fusta 8 20 30 35 1 1 176 0 271
Paper i arts gràfiques 76 40 84 87 1 4 97 0 389
Plàstics indu. manufact. 32 37 25 55 2 2 81 0 234
Construcció 106 66 74 54 14 4 723 0 1.041
Comerç i reparació 184 177 329 1.163 27 11 335 2 2.228
Hostaleria i restauració 12 11 21 58 336 2 26 0 466
Transport i act. Annexes 74 41 114 42 31 3 221 1 527
Comunicacions 22 11 56 3 3 0 31 0 126
Assegurances i financeres 129 96 527 103 14 6 26 0 901
Servei empr. Llogers 519 103 259 92 31 4 66 0 1.074
Adm pública, defensa i SS 280 19 343 17 60 5 43 5 772
Educació i investigació 1.546 38 196 65 140 15 122 0 2.122
Sanitat i assis. Social 731 19 92 17 49 5 44 0 957
Altres serveis 44 9 27 34 324 7 39 0 484
Total 4.403 1.092 2.849 2.392 1.080 149 3.753 8 15.726
Font: Idescat. Cens de població

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor