Ajuntament de SantCugat

02.20.- Ocupats per branques d'activitat (CCAE93) i professió (CCO-94) -- Població de 16 anys i més
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 2001

  Per. directiu d’emp. i ad. públ Tècnics i prof. cient. i intel·l. Tèc. i prof. de suport Empleats administ. Treb. serveis i venedors comerç Treb. qualific. en agri. i pesca Art. i treb. qual d’ind. i cons. Operadors d’instal., maq. i muntadors Treb. no qualificats Forces armades Total
Agricult. i ramaderia 17 7 11 4 5 106 8 1 9 0 168
Pesca 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 4
Indústries extractives 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5
Indústries manufact. 1.413 933 1.223 413 177 3 784 808 134 0 5.888
Electricitat,gas i aigua 47 52 45 24 6 0 19 4 3 0 200
Construcció 224 274 141 63 21 2 698 64 171 0 1.658
Comerç i reparació 1.157 254 805 342 971 1 289 91 139 0 4.049
Hostaleria 228 22 58 56 499 2 26 24 47 0 962
Transport i comunic. 291 145 295 265 80 0 51 274 47 0 1.448
Mediació financera 416 260 326 519 43 0 11 7 4 0 1.586
Immob,lloguer i serv. emp. 768 1.623 947 386 192 0 81 45 170 0 4.212
Adm.pública, defensa i SS 206 483 367 325 53 8 43 20 37 22 1.564
Educació 104 2.383 239 113 100 9 26 59 39 4 3.076
Sanitat i serv. socials 85 1.498 339 122 354 0 18 30 53 1 2.500
Altres serveis 143 247 259 82 202 9 28 39 48 0 1.057
Personal domèstic 0 6 7 6 55 6 8 9 429 0 526
Organismes extraterrit. 4 1 3 0 0 0 0 0 1 0 9
Total 5.104 8.189 5.065 2.720 2.759 148 2.090 1.477 1.333 27 28.912
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor