Ajuntament de SantCugat

02.19.- Ocupats per branques d'activitat (CCAE93) i professió (CCO-94) -- Població de 16 anys i més
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 1996


  Per. directiu d’emp. i ad. públ Tècnics i prof. cient. i intel·l. Tèc. i prof. de suport Empleats administ. Treb. serveis i venedors comerç Treb. qualific. en agri. i pesca Art. i treb. qual d’ind. i cons. Operadors d’instal., maq. i muntadors Treb. no qualificats Forces armades Total
Agricult. i ramaderia 19 13 17 2 7 58 2 5 2 0 125
Pesca 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Indústries extractives 3 0 2 0 2 0 2 5 0 0 14
Indústries manufact. 931 770 1.109 104 233 9 870 741 141 1 4.909
Electricitat,gas i aigua 18 36 48 7 0 0 11 5 1 0 126
Construcció 113 108 103 5 25 2 361 79 59 0 855
Comerç i reparació 753 260 637 88 437 6 195 109 40 0 2.525
Hostaleria 160 38 45 21 257 2 13 21 19 0 576
Transport i comunic. 109 89 228 77 37 3 35 234 31 0 843
Mediació financera 165 192 437 123 11 2 7 29 4 0 970
Immob,lloguer i serv. emp. 295 1.107 604 67 80 3 55 59 118 1 2.389
Adm.pública, defensa i SS 65 444 682 66 48 2 39 41 29 3 1.419
Educació 85 1.520 219 35 50 5 37 39 40 0 2.030
Sanitat i serv. socials 44 883 169 27 130 3 21 21 31 0 1.329
Altres serveis 82 236 226 22 143 7 41 35 46 1 839
Personal domèstic 1 5 6 0 14 0 3 2 103 0 134
Organismes extraterrit. 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8
Total 2.846 5.703 4.535 644 1.474 106 1.692 1.425 664 6 19.095
Font: Idescat. Estadística de població

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor