Ajuntament de SantCugat

02.18.- Ocupats per branques d'activitat (CCAE93) i professió (CCO-94) -- Població de 16 anys i més
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 1991


  Per. directiu d’emp. i ad. públ Tècnics i prof. cient. i intel·l. Tèc. i prof. de suport Empleats administ. Treb. serveis i venedors comerç Treb. qualific. en agri. i pesca Art. i treb. qual d’ind. i cons. Operadors d’instal., maq. i muntadors Treb. no qualificats Forces armades Total
Agricult. i ramaderia 12 2 14 1 5 55 4 7 2 0 102
Pesca 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Indústries extractives 1 2 2 0 2 2 1 7 1 0 18
Indústries manufact. 846 501 1.110 80 234 19 1.074 788 96 0 4.748
Electricitat,gas i aigua 12 39 37 2 4 1 23 16 3 0 137
Construcció 108 72 107 8 19 4 546 65 112 0 1.041
Comerç i reparació 637 132 509 44 538 10 240 66 39 1 2.216
Hostaleria 155 10 14 11 214 2 13 11 31 0 461
Transport i comunic. 80 66 138 69 28 3 43 197 22 1 647
Mediació financera 117 98 359 185 12 5 8 7 6 0 797
Immob,lloguer i serv. emp. 210 643 454 50 69 4 63 33 83 0 1.609
Adm.pública, defensa i SS 46 252 335 24 39 6 26 13 34 4 779
Educació 45 1.121 116 17 49 5 31 16 54 1 1.455
Sanitat i serv. socials 31 561 144 14 82 4 19 9 16 0 880
Altres serveis 68 175 156 22 127 7 32 20 34 1 642
Personal domèstic 0 4 7 2 32 4 3 5 130 0 187
Organismes extraterrit. 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 5
Total 2.369 3.679 3.505 529 1.455 132 2.126 1.260 663 8 15.726
Font: Idescat. Cens de població

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor