Ajuntament de SantCugat

02.16.- Ocupats per branques d'activitat (CCAE93) i grups d'edat -- Població de 16 anys i més
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 2001

  De 16 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 i més Total
Agricultura i ramaderia 22 45 46 23 25 7 168
Pesca 0 1 2 1 0 0 4
Indústries extractives  0 2 0 2 0 1 5
Indústries manufact. 420 1.806 1.790 1.223 585 64 5.888
Electricitat, gas i aigua 16 45 65 52 20 2 200
Construcció 173 481 402 338 239 25 1.658
Comerç i reparació 450 1.050 1.223 898 385 43 4.049
Hostaleria 208 280 245 144 73 12 962
Transport i comunicacions 117 510 421 274 109 17 1.448
Mediació financera 51 477 529 443 82 4 1.586
Immob. lloguer i serv empr. 293 1.527 1.332 764 259 37 4.212
Adm. públic defensa i SS 62 348 599 405 142 8 1.564
Educació 146 651 1.085 869 307 18 3.076
Sanitat i serveis socials 126 617 910 631 184 32 2.500
Altres serveis 129 299 325 209 86 9 1.057
Personal domèstic 45 166 144 116 46 9 526
Organismes extraterrit. 0 2 2 5 0 0 9
Total 2.258 8.307 9.120 6.397 2.542 288 28.912
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor