Ajuntament de SantCugat

02.15.- Ocupats per branques d'activitat (CCAE93) i grups d'edat -- Població de 16 anys i més
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 1996


  De 16 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 i més Total
Agricultura i ramaderia 13 40 34 23 14 1 125
Pesca 0 1 0 0 3 0 4
Indústries extractives  1 3 4 2 2 2 14
Indústries manufact. 426 1.369 1.363 1.262 452 37 4.909
Electricitat, gas i aigua 8 35 28 46 9 0 126
Construcció 73 235 207 207 125 8 855
Comerç i reparació 231 765 681 569 257 22 2.525
Hostaleria 91 184 139 109 50 3 576
Transport i comunicacions 71 260 252 186 71 3 843
Mediació financera 27 247 420 230 40 6 970
Immob. lloguer i serv empr. 169 890 707 455 151 17 2.389
Adm. públic defensa i SS 47 382 566 342 70 12 1.419
Educació 58 514 752 538 145 23 2.030
Sanitat i serveis socials 58 337 591 268 67 8 1.329
Altres serveis 89 291 239 145 68 7 839
Personal domèstic 5 45 27 29 25 3 134
Organismes extraterrit. 0 3 3 0 2 0 8
Total 1.367 5.601 6.013 4.411 1.551 152 19.095
Font: Idescat. Cens de població

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor