Ajuntament de SantCugat

02.14.- Ocupats per branques d'activitat (CCAE93) i grups d'edat -- Població de 16 anys i més
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 1991


  De 16 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 i més Total
Agricultura i ramaderia 16 25 26 19 13 3 102
Pesca 0 1 0 0 1 0 2
Indústries extractives  6 2 4 4 2 0 18
Indústries manufact. 619 1.268 1.397 1.012 425 27 4.748
Electricitat, gas i aigua 21 22 46 32 15 1 137
Construcció 172 219 241 260 141 8 1.041
Comerç i reparació 326 597 665 394 210 24 2.216
Hostaleria 119 106 105 80 48 3 461
Transport i comunicacions 61 176 187 119 78 26 647
Mediació financera 38 253 334 108 53 11 797
Immob. lloguer i serv empr. 171 534 538 246 99 21 1.609
Adm. públic defensa i SS 57 265 267 135 42 13 779
Educació 90 430 587 254 82 12 1.455
Sanitat i serveis socials 67 306 349 105 45 8 880
Altres serveis 89 194 177 86 67 29 642
Personal domèstic 19 38 34 52 42 2 187
Organismes extraterrit. 0 1 2 1 0 1 5
Total 1.871 4.437 4.959 2.907 1.363 189 15.726
Font: Idescat. Cens de població

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor