Ajuntament de SantCugat

02.13.- Ocupats per branques d'activitat (CNAE74) i gènere -- Població de 16 anys i més
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 1991


  Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 78 24 102
Pesca 2 0 2
Extracció gas i petroli 16 4 20
Electricitat, gas i aigua 108 29 137
Ext i trans. minerals 198 42 240
Indústria química 481 192 673
Cont maquin mat elèctric 1.224 372 1.596
Material transport 292 41 333
Alimentació i begudes 258 121 379
Tèxtil, cuir i confecció 383 269 652
Suro i fusta 219 52 271
Paper i arts gràfiques 272 117 389
Plàstics indu. manufactureres 181 53 234
Construcció 93 103 1.041
Comerç i reparació 1.305 92 2.228
Hostaleria i restauració 284 182 466
Transport i act. annexes 401 126 527
Comunicacions 87 39 126
Assegurances i financeres 622 279 901
Servei empr. lloguers 667 407 1.074
Adm pública, defensa i SS 350 422 772
Educació i investigació 881 1.241 2.122
Sanitat i assist. social 361 596 957
Altres serveis 117 367 484
Total 9.725 6.001 15.726
Font: Idescat. Cens de població

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor