Ajuntament de SantCugat

02.12.- Ocupats per branques d'activitat (CCAE93) i gènere -- Població de 16 anys i més
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Sèrie temporal


  1991 1996 2001
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 78 24 102 97 28 125 138 30 168
Pesca 2 0 2 4 0 4 4 0 4
Indústries extractives 14 4 18 12 2 14 4 1 5
Indústries manufactureres 3.495 1.253 4.748 3.581 1.328 4.909 3.996 1.892 5.888
Electricitat, gas i aigua 108 29 137 93 33 126 144 56 200
Construcció 938 103 1.041 762 93 855 1.398 260 1.658
Comerç i reparació 1.299 917 2.216 1.452 1.073 2.525 2.184 1.865 4.049
Hostaleria 281 180 461 327 249 576 561 401 962
Transport i comunicacions 482 165 647 625 218 843 992 456 1.448
Mediació financera 559 238 797 646 324 970 1.000 586 1.586
Immob.lloguers i serveis empr. 925 684 1.609 1.482 907 2.389 2.528 1.684 4.212
Adm. pública, defensa i SS 363 416 779 599 820 1.419 686 878 1.564
Educació 506 949 1.455 720 1.310 2.030 1.060 2.016 3.076
Sanitat i serveis socials 332 548 880 455 874 1.329 797 1.703 2.500
Altres serveis 326 316 642 407 432 839 513 544 1.057
Personal domèstic 16 171 187 13 121 134 57 469 526
Organismes extraterritorials 1 4 5 3 5 8 2 7 9
Total 9.725 6.001 15.726 11.278 7.817 19.095 16.064 12.848 28.912
Font: 1991: Idescat. Cens de població. 1996: Ideascat. Estadística de població. 2001: Idescat. Cens de població i habitatges de l'INE.

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor