Ajuntament de SantCugat

02.06.- Desocupats per branques d'activitat (CNAE74) i professió (CNO-79) -- Població de 16 anys i més
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 1991


  Profes.i  tècnics Personal  directiu


Serveis admin. Com. i venedors Host.altres serveis Agric. i pescadors Treb. indust Profes. F. armad Total
Agricultura i ramaderia 0 1 2 1 0 10 1 0 15
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Electricitat, gas i aigua 4 0 2 0 0 0 8 0 14
Ext i trans. minerals 0 1 5 2 1 1 15 0 25
Indústria química 13 4 17 4 2 1 15 0 56
Cont maquin mat elèctric 12 6 43 12 7 1 69 0 150
Material transport 0 0 8 1 1 0 9 0 19
Alimentació i begudes 5 1 7 10 1 0 15 0 39
Tèxtil, cuir i confecció 10 5 22 12 8 0 76 0 133
Suro i fusta 1 0 3 1 0 0 19 0 24
Paper i arts gràfiques 6 2 15 7 0 0 15 0 45
Plàstics indu. manufact. 5 1 4 2 1 0 4 0 17
Construcció 9 0 17 5 2 1 122 0 156
Comerç i reparació 10 2 45 113 4 0 37 0 211
Hostaleria i restauració 6 0 10 3 67 0 5 0 91
Transport i act. Annexes 5 0 11 3 3 2 18 0 42
Comunicació 0 0 9 0 0 0 3 0 12
Assegurances i financeres 1 1 30 6 0 1 4 0 43
Servei empr. Lloguers 30 4 28 9 5 0 12 0 88
Adm pública, defensa i SS 4 0 17 3 3 2 4 0 33
Educació i investigació 69 4 24 11 11 2 15 0 136
Sanitat i assis. Social 47 0 7 2 5 0 4 0 65
Altres serveis 2 0 5 9 27 0 3 0 46
Total 239 32 332 216 148 21 473 0 1.461
Font: Idescat. Cens de població

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor