Ajuntament de SantCugat

01.32.- Distribució percentual de la població amb nacionalitat estrangera segons nivell de formació per barris.
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 2010

  No sap llegir ni escriure Sense estudis acabats Primaria- EGB-1 Batx. Elem, EGB-2, ESO FP-1, Oficialia FP-2, Mestratge Batx. Sup, BUP, COU Diplo., Tit. Mitja Llicèn. Doctorat No aplicable < 10 anys Total
Nucli 0,1% 2,2% 14,4% 14,0% 1,1% 2,4% 21,1% 6,8% 26,0% 0,7% 11,3% 100,0%
Valldoreix 0,1% 4,1% 13,6% 7,6% 0,8% 2,0% 15,1% 9,8% 32,4% 1,0% 13,4% 100,0%
La Floresta 0,2% 2,6% 10,9% 9,1% 1,4% 2,9% 15,9% 12,3% 32,8% 0,3% 11,6% 100,0%
Mira-Sol 0,0% 1,6% 10,6% 9,0% 1,1% 2,5% 14,5% 9,3% 38,4% 0,9% 12,0% 100,0%
Les Planes 1,2% 2,9% 16,8% 10,4% 1,2% 1,7% 21,4% 9,2% 25,4% 1,2% 8,7% 100,0%
  0,1% 2,4% 13,8% 12,7% 1,1% 2,4% 19,6% 7,7% 28,1% 0,7% 11,5% 100,0%
Font: Padró continu de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor