Ajuntament de SantCugat

01.29.- Població amb nacionalitat espanyola segons nivell de formació per barris
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 2010

  No sap llegir ni escriure Sense estudis acabats Primaria- EGB-1 Batx. Elem, EGB-2, ESO FP-1, Oficialia FP-2, Mestratge Batx. Sup, BUP, COU Diplo., Tit. Mitja Llicèn. Doctorat No aplicable < 10 anys Total
Nucli 159 2521 7482 4723 1359 2052 7127 4258 9781 1087 8541 49.090
Valldoreix 25 344 1116 684 175 260 1099 577 1279 150 943 6.652
La Floresta 25 271 744 446 159 200 545 270 594 52 559 3.865
Mira-Sol 25 591 1624 1108 273 506 1755 1016 2237 256 2230 11.621
Les Planes 16 91 322 171 78 40 97 34 69 8 129 1.055
TOTAL 250 3.818 11.288 7.132 2.044 3.058 10.623 6.155 13.960 1.553 12.402 72.283

 


Font: Padró continu de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor