Ajuntament de SantCugat

01.26.- Distribució percentual de la població segons nivell de formació per barris.
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 2010

  No sap llegir ni escriure Sense estudis acabats Primaria- EGB-1 Batx. Elem, EGB-2, ESO FP-1, Oficialia FP-2, Mestratge Batx. Sup, BUP, COU Diplo., Tit. Mitja Llicèn. Doctorat No aplicable < 10 anys Total
Nucli 0,3% 4,7% 15,1% 10,3% 2,5% 3,9% 15,5% 8,4% 20,8% 2,0% 16,5% 100,0%
Valldoreix 0,3% 5,0% 16,4% 9,9% 2,4% 3,7% 16,3% 8,8% 21,0% 2,1% 14,1% 100,0%
La Floresta 0,6% 6,4% 18,2% 11,2% 3,8% 4,9% 14,3% 7,7% 17,7% 1,2% 14,1% 100,0%
Mira-Sol 0,2% 4,8% 13,7% 9,5% 2,2% 4,2% 15,1% 8,8% 20,8% 2,1% 18,6% 100,0%
Les Planes 1,5% 7,8% 28,6% 15,4% 6,5% 3,5% 10,9% 4,1% 9,2% 0,8% 11,7% 100,0%
TOTAL 0,3% 4,9% 15,4% 10,2% 2,6% 4,0% 15,4% 8,4% 20,5% 2,0% 16,4% 100,0%
Font: Padró continu de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor