Ajuntament de SantCugat

01.25.- Població segons nivell de formació per barris.
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 2010

  No sap llegir ni escriure Sense estudis acabats Primaria- EGB-1 Batx. Elem, EGB-2, ESO FP-1, Oficialia FP-2, Mestratge Batx. Sup, BUP, COU Diplo., Tit. Mitja Llicèn. Doctorat No aplicable < 10 anys Total
Nucli 164 2703 8668 5881 1448 2247 8864 4820 11924 1145 9469 57.333
Valldoreix 26 385 1252 760 183 280 1250 675 1603 160 1077 7.651
La Floresta 26 286 808 499 167 217 638 342 786 54 627 4.450
Mira-Sol 25 608 1736 1203 285 532 1908 1114 2642 266 2356 12.675
Les Planes 18 96 351 189 80 43 134 50 113 10 144 1.228
TOTAL 259 4.078 12.815 8.532 2.163 3.319 12.794 7.001 17.068 1.635 13.673 83.337
Font: Padró continu de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor