Ajuntament de SantCugat

01.23.- Població segons nivell de formació per barris.
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 2005

  No sap llegir ni escriure Sense estudis acabats Primaria- EGB-1 Batx. Elem, EGB-2, ESO FP-1, Oficialia FP-2, Mestratge Batx. Sup, BUP, COU Diplo., Tit. Mitja Llicèn. Doctorat No aplicable < 10 anys Total
Nucli 455 8933 8381 4898 1398 1983 8265 4424 10244 460 2171 51.612
Valldoreix 94 842 1285 642 164 289 1203 637 1304 106 499 7.065
La Floresta 61 486 883 422 171 200 568 302 568 37 252 3.950
Mira-Sol 79 1971 1365 869 201 369 1281 754 1662 65 338 8.954
Les Planes 43 170 360 162 72 45 109 35 78 3 62 1.139
TOTAL 732 12.402 12.274 6.993 2.006 2.886 11.426 6.152 13.856 671 3.322 72.720
Font: Padró continu de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor