Ajuntament de SantCugat

01.22.- Distribució percentual de la població segons nivell de formació per barris.
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 2000

  No sap llegir ni escriure Sense estudis acabats Primaria- EGB-1 Batx. Elem, EGB-2, ESO FP-1, Oficialia FP-2, Mestratge Batx. Sup, BUP, COU Diplo., Tit. Mitja Llicèn. Doctorat No aplicable < 10 anys Total
Nucli 1,5% 18,0% 19,9% 9,3% 3,3% 4,2% 16,1% 9,1% 17,3% 0,5% 0,8% 100,0%
Valldoreix 1,5% 14,7% 20,8% 10,2% 2,7% 4,7% 17,0% 9,9% 16,3% 1,0% 1,3% 100,0%
La Floresta 2,5% 15,9% 26,9% 11,6% 4,9% 4,5% 13,6% 7,5% 10,9% 0,6% 1,0% 100,0%
Mira-Sol 1,6% 19,8% 20,0% 11,7% 2,9% 4,6% 14,8% 8,5% 15,1% 0,4% 0,8% 100,0%
Les Planes 5,5% 20,8% 36,5% 14,1% 6,4% 3,5% 6,3% 2,1% 3,9% 0,0% 0,9% 100,0%
TOTAL 1,6% 17,8% 20,7% 9,8% 3,3% 4,3% 15,7% 8,9% 16,4% 0,6% 0,8% 100,0%
Font: Padró continu de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor