Ajuntament de SantCugat

01.21.- Població segons nivell de formació per barris.
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Any 2000

  No sap llegir ni escriure Sense estudis acabats Primaria- EGB-1 Batx. Elem, EGB-2, ESO FP-1, Oficialia FP-2, Mestratge Batx. Sup, BUP, COU Diplo., Tit. Mitja Llicèn. Doctorat No aplicable < 10 anys Total
Nucli 660 7886 8749 4084 1436 1832 7056 4013 7617 239 334 43.906
Valldoreix 92 890 1261 616 164 284 1029 599 985 58 76 6.054
La Floresta 85 534 903 390 166 152 458 251 365 21 35 3.360
Mira-Sol 94 1195 1207 706 174 277 891 513 909 22 49 6.037
Les Planes 56 213 374 145 66 36 65 22 40 0 9 1.026
TOTAL 987 10.718 12.494 5.941 2.006 2.581 9.499 5.398 9.916 340 503 60.383

 


Font: Padró continu de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor