Ajuntament de SantCugat

01.08.- Distribució percentual de la població segons nivell de formació.
tornar inici

Sant Cugat del Vallès -- Sèrie temporal

  No sap llegir ni escriure Sense estudis acabats Primaria- EGB-1 Batx. Elem, EGB-2, ESO FP-1, Oficialia FP-2, Mestratge Batx. Sup, BUP, COU Diplo., Tit. Mitja Llicèn. Doctorat No aplicable < 10 anys Total
1996 3,5% 14,4% 24,5% 11,1% 4,1% 4,3% 15,1% 9,7% 13,2% 0,2% 0,0% 100,0%
1997 2,7% 15,9% 23,6% 10,8% 3,9% 4,3% 15,2% 9,5% 13,8% 0,3% 0,0% 100,0%
1998 2,1% 17,1% 22,7% 10,4% 3,7% 4,3% 15,3% 9,3% 14,8% 0,5% 0,0% 100,0%
1999 1,9% 17,5% 21,8% 10,0% 3,5% 4,3% 15,3% 9,1% 15,6% 0,5% 0,3% 100,0%
2000 1,6% 17,7% 20,7% 9,8% 3,3% 4,3% 15,7% 8,9% 16,4% 0,6% 0,8% 100,0%
2001 1,4% 17,9% 19,8% 9,7% 3,2% 4,2% 16,0% 8,7% 16,9% 0,6% 1,4% 100,0%
2002 1,3% 18,0% 19,1% 9,7% 3,0% 4,1% 15,9% 8,6% 17,6% 0,7% 2,0% 100,0%
2003 1,2% 17,9% 18,4% 9,7% 3,0% 4,1% 15,7% 8,5% 18,1% 0,7% 2,7% 100,0%
2004 1,1% 17,8% 17,9% 9,5% 2,8% 4,0% 15,5% 8,5% 18,6% 0,8% 3,5% 100,0%
2005 1,0% 17,0% 17,1% 9,7% 2,7% 4,0% 15,5% 8,5% 19,0% 0,9% 4,6% 100,0%
2006 0,7% 15,4% 16,5% 9,8% 2,7% 4,0% 15,6% 8,6% 19,8% 1,0% 5,8% 100,0%
2007 0,5% 7,9% 18,1% 10,0% 2,7% 4,0% 16,2% 8,4% 19,1% 1,6% 11,4% 100,0%
2008 0,4% 5,7% 17,8% 9,7% 2,6% 4,1% 16,1% 8,4% 19,4% 1,7% 14,3% 100,0%
2009 0,3% 5,2% 17,2% 9,4% 2,6% 4,0% 15,7% 8,4% 19,8% 1,8% 15,6% 100,0%
2010 0,3% 4,9% 15,4% 10,2% 2,6% 4,0% 15,4% 8,4% 20,5% 2,0% 16,4% 100,0%
Font: Padró continu de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor